Cadrele şi Recadrarea

Ce sunt cadrele?

Tema articolului de astăzi, îşi are rădăcinile într-o perioadă lungă de cercetare, studiu, documentare şi practică, în legătură cu ceea ce am numit în cursurile video de pe canalul „R-DDL, Reinventarea – Dincolo De Limite„, începând cu cursul 3, „Realitatea Interioară” şi apoi, următoarele cursuri în care am prezentat aspecte legate de ceea ce am numit „Naraţiunea Interioară„.

Ocupaţia mea favorită şi căreia i-am dedicat peste 50 de ani din viaţă, este aceea de scriitor şi mi se pare firesc să prefer expresia „Naraţiune„, celei de „Cadru„, când mă refer la acea poveste INTERIOARĂ pe care o asociem unei situaţii de viaţă, prin care trecem la un moment dat.

Prin urmare, UN CADRU, este ansamblul asocierilor REPREZENTĂRILOR PERSONALE ale semnalelor Interioare, din Fiinţa noastră, adică, semnalele „subiective”, mai precis, acele semnale care ţin de Realitatea care suntem şi deci depind exclusiv de noi şi respectiv, ansamblul asocierilor REPREZENTĂRILOR PERSONALE ale semnalelor „Exterioare”, înţelegând prin „Exterioare”, tot ceea ce provine din „Exteriorul” Fiinţei noastre, adică „Realitatea Exterioară” sau MEDIUL DE VIAŢĂ.

Este extrem de important de asemenea, să precizez faptul că aceste cadre, REPREZINTĂ SEMNIFICAŢIA pe care o atribuim noi, unei situaţii, a unui fenomen, a unei acţiuni, a unei interacţiuni de fapt, fie cu noi înşine, fie cu „ceva” sau „cineva” din „Marea Realitate”.

Pentru a clarifica şi aprofunda cât mai bine aceste concepte, „CADRUL”, şi „RECADRAREA”, atât pentru mine însumi cât şi pentru toţi cei care citesc acest blog pe de o parte, cât şi pentru cei care urmăresc cursurile şi participă şi la seminarele organizate online (webinare), am întocmit o mică bibliografie privind cele două procese, respectiv CADRAREA şi RECADRAREA.

Aşadar în esenţă, ceea ce numim „Realitate„, este rezultatul INTERPRETĂRII şi REPREZENTĂRII unor SEMNALE, pe care le ASOCIEM INTERN, prin procesul EXPERIMENTĂRII DIRECTE.

Din perspectiva COMUNICĂRII, aceste două procese, CADRAREA ŞI RECADRAREA, consider că sunt elemente cheie ale comunicării şi ele, în mod cert şi demonstrabil, afectează CALITATEA şi în egală măsură COMPLEXITATEA COMUNICĂRII.

Marele Maestru Spiritual Georges Ilya Gurdjieff, afirma în repetate rânduri că, primul lucru de care trebuie să fie preocupat orice om care aspiră la evoluţie, este COMUNICAREA şi în mod specific LIMBAJUL.

Un exemplu banal, este situaţia în care un chinez sau un japonez, se întâlneşte cu un european şi ambii, îşi cunosc doar limba primară. Cum pot comunica?

Există răspunsuri, este posibilă comunicarea, dar a detalia, ne îndepărtează de tema articolului.

Ceea ce am vrut să clarific prin exemplul de mai sus, este faptul că, orice comunicare este dependentă de EDUCAŢIE, DE CULTURĂ ŞI DE EXPERIENŢA DIRECTĂ.

Dacă experienţa directă generează acelaşi tip de reprezentare interioară la oricine, indiferent de cultură, există însă o parte însemnată a COMUNICĂRII, care este indisolubil legată de cultură şi anume, COMUNICAREA RAŢIONALĂ, prin limbaj articulat, care este produsul exclusiv al CULTURII de origine, motiv din cauza căruia, COMUNICAREA aceluiaşi fenomen, a aceleiaşi situaţii, diferă ÎN FORMĂ şi este strict dependentă de cultură.

Un loc aparte desigur, îl ocupă comunicarea prin limbaje NECONVENŢIONALE, cum sunt ARTELE.

Cadrele şi experienţa

După mica incursiune pe tărâmul semnificaţiilor pe care le acordăm unei situaţii, hai să mergem puţin mai departe!

Viaţa curge, mergem înainte şi acumulăm experienţă. Fiecare experienţă acumulată, se poate afla din perspectiva cadrării, în două situaţii:

(A) Fie este ceva cu totul nou, caz în care vom apela la CADRARE;

(B) Am trecut cel puţin o dată printr-o experienţă similară.

Cea de-a doua situaţie ne interesează din perspectiva RECADRĂRII, deoarece AICI apare necesitatea RECADRĂRII.

Astfel, redus la esenţă, procesul RECADRĂRII, este în fapt REDEFINIREA, „rescrierea” poveştii iniţiale (CADRUL), astfel încât să cuprindă şi noua experienţă. Rezultatul, este o îmbogăţire, atât în concordanţă cu experienţa acumulată recent, cât şi privitor la NUANŢELE şi PROFUNZIMEA SEMNIFICAŢIILOR.

Fără îndoială, unii dintre noi RECADRĂM continuu, pe măsură ce acumulăm experienţă.

Alţii, pe de altă parte, au dificultăţi în a renunţa la vechea poveste, cu care s-au obişnuit şi a cărei schimbare, li se pare prea dificilă.

Fără să intru în detalii privitoare la ce semnifică ATITUDINEA de ignorare a noii experienţe, am semnalat situaţia şi mă opresc aici.

Ceea ce ne interesează, este momentul când ne-am decis să REDEFINIM definiţia iniţială, descriptorul noii situaţii, astfel încât, noua definiţie (noua poveste, noul descriptor), să fie CORELATĂ CU anterioarele.

Acest exerciţiu, are o valoare inestimabilă în COMUNICARE, ea putând conduce, dacă RECADRAREA este făcută cu înţelepciune, atât la întărirea relaţiilor noastre, cât şi, de multe ori, la evitarea unor conflicte cauzate de greşita înţelegere sau de înţelegerea parţială a mesajului comunicat.

Pot fi date multe exemple de recadrare şi respectiv efectele care decurg dintr-o recadrare înţeleaptă.

Voi relata o poveste care mie mi-a plăcut foarte mult şi m-a pus serios pe gânduri.

O poveste cu tâlc

Se spune că era un mare sultan, undeva într-o ţară îndepărtată.

Într-o noapte, sultanul avu un vis ciudat: a visat că i-au căzut toţi dinţii din faţă.

Dimineaţa, sultanul era vădit nemulţumit şi îngândurat. Pentru că visul îl frământa foarte tare, trimise după Marele Sfetnic.

Mare Sfetnic! Te-am chemat, deoarece de-a lungul anilor, ai fost mereu alături de mine şi m-ai povăţuit în multe împrejurări dificile. Am ajuns să preţuiesc învăţătura ta şi iată, am iar nevoie de tine!

Azi-noapte, am visat că mi-am pierdut dinţii din faţă. Şi mă frământă tare acest vis. Ce poate să însemne acest vis pentru mine?

Mărite Sultan! Cum bine ai spus, m-am străduit de-a lungul anilor, să îţi fiu aproape şi să te povăţuiesc, după puterile şi după cunoaşterea mea. Tălmăcirea viselor însă, este ceva care este încă o mare taină şi pentru mine. Mă gândesc însă că Magicianul curţii, este mult mai nimerit să te ajute, Misterele de nepătruns, fiind munca sa cea mai importantă. Cred că Magicianul este cel mai în măsură să îţi tălmăcească visul!

Sultanul trimise degrabă după Magician. Magicianul, se înfăţişă la Sala Sfatului, după obicei.

Sultanul reluă povestea şi îi ceru Magicianului să tălmăcească visul care îl necăjea atât de tare.

Magicianul, începu tălmăcirea:

Mărite şi Luminate Sultan!

Din experienţa mea, îţi spun că visul Măriei Tale, înseamnă că rudele tale, vor muri cu mult înaintea Luminăţiei tale!

Sultanul se simţi pentru câteva clipe descumpănit. Apoi, simţi că îl cuprinde o furie rece, ca de gheaţă. Din ochi, îi ţâşneau fulgere.

Cu un gest scurt, arătă către Marele Sfetnic…

Îţi poruncesc să chemi degrabă călăul şi să îl pui să taie capul acestui netrebnic, care mi-a tulburat atât de tare viaţa, cu tălmăcirea lui neghioabă!

Marele Sfetnic duse degrabă porunca Sultanului la îndeplinire şi Magicianului, i se tăie capul.

Au trecut multe zile şi săptămâni de la incident. Sultanul însă, era din ce în ce mai posomorât şi nemulţumit. Chemă iar pe Marele Sfetnic.

Bunul meu Mare Sfetnic! Mă chinuie tare visul despre care ţi-am mai vorbit. Ce mă povăţuieşti să fac, să îmi uşurez suferinţa?

Mărite şi luminate Sultan! Am reflectat îndelung asupra situaţiei şi m-am gândit că e bine să apelăm la un înţelept. Am auzit de multe ori că ar trăi undeva în deşert, într-o colibă modestă, un mare Înţelept. Se spune că ar fi cel mai mare Înţelept, din multele ţinuturi din împrejurimi. Porunceşti să îl chem?

Desigur, desigur, trimite de îndată soldaţii din garda palatului, să mi-l aducă degrabă!

Zis şi făcut…

În dimineaţa următoare, Înţeleptul se înfăţişă la Palat, să vorbească sultanului, după cum i se ceruse.

Viaţă îndelungată şi îmbelşugată să ai, Mărite Sultan!

Ai aflat de ce anume am trimis după tine?

Am aflat, Luminăţia ta!

Şi, care este tălmăcirea pe care o dai tu, visului meu? Am auzit că eşti Înţelept printre Înţelepţi şi că ai fi chiar cel mai mare dintre ei!

Mărite Sultan! Din puţina înţelepciune pe care mi-a îngăduit-o Allah, cel Luminat şi Înţelept fără măsură, eu tălmăcesc visul Luminăţiei tale, astfel:

Vei avea o viaţă lungă, plină de împliniri şi mulţumiri, o viaţă îmbelşugată, cu mult mai lungă şi mai împlinită decât a rudelor tale!

Sultanul căzu pe gânduri şi încet-încet, se lumină la faţă. Ba chiar, un zâmbet abia ghicit, se putea zări pe faţa sa.

Mare Sfetnic! Dă-i acestui om înţelept ca răsplată, o pungă de galbeni şi porunceşte să se facă o masă îmbelşugată, spre a cinsti pe acest mare Înţelept!

Această poveste, este, cred eu, un excepţional exemplu de RECADRARE a unei situaţii, de redefinire a unui context.

Diferenţa dintre tălmăcirea Magicianului şi a Înţeleptuliui, constă în PERSPECTIVA asupra aceleiaşi situaţii.

În vreme ce „Rudele tale vor muri cu mult înaintea ta” poate însemna pentru sultan că vor muri copii săi înaintea lui, în cea de-a doua tălmăcire, avem o recadrare, care schimbă semnificativ situaţia, deoarece „Vei trăi cu mult mai mult decât rudele tale„, este posibil să însemne şi că vor muri copii înaintea lui, dar este o posibilitate discutabilă, dificil de cunoscut cu mult înainte şi având un grad de probabilitate redus. Pe de altă parte, nefiind vorba implicit despre „toate rudele”, există multe interpretări posibile a ceea ce ar putea rezerva viitorul.

Prima interpretare, este o perspectivă închisă, în vreme ce a doua, lasă deschise multe posibilităţi.

Închei, recomandându-ţi din nou să citeşti şi articolele din bibliografie, pentru a îţi putea crea o imagine mai complexă, mai nuanţată, asupra celor două concepte prezentate.

Cu drag şi cu toate gândurile bune, Şerban.

BIBLIOGRAFIE:

MARIA COTOI:

Recadrarea – Cheia înţelepciunii; https://www.mariacotoi.ro/recadrarea-cheia-intelepciunii/

LUIZA PÎRVULESCU

https://www.learningnetwork.ro/articol/recadrarea-una-dintre-cele-mai-puternice-unelte-de-schimbare-din-nlp/1914

BOGDAN ŞERBĂNESCU:

ART. 1:

https://www.learningnetwork.ro/articol/recadrarile/1277#.VA0dBMJ_uvY

ART. 2:

https://www.learningnetwork.ro/articol/recadrarile-ii/1304#.VA0ebMJ_uvZ

ART. 3:

https://www.learningnetwork.ro/articol/recadrarile-iii/1331#.U10fHlV_uP0

ART. 4:

https://www.learningnetwork.ro/articol/recadrarile-iv/1332#.VA0iccJ_uvZ