Confidenţialitate

Justiţia, dreptatea

Justiţia, dreptatea

Politica de confidențialitate

Versiunea 1.0, 05-01-2021, 12:10

Cine suntem

Monica şi Şerban Stănescu.

Vezi detaliile la: [Termeni şi Condiţii]

Adresa sitului nostru este:

https://sufletepereche.com

Ce date personale colectăm şi de ce

Evităm pe cât posibil colectarea datelor personale şi ne limităm să folosim doar acele mijloace de colectare de date care sunt STRICT NECESARE îndeplinirii obiectivelor principale legate de FINCŢIONAREA NORMALĂ A SITULUI precum şi PREVENIREA ACTELOR DE FRAUDĂ.

Totuşi, atunci când situaţia o impune, cum ar fi accesarea sitului, solicitarea dumneavoastră de a comunica cu noi prin inermediul acestui sit, https://sufletepereche.com, este posibil să vă solicităm următoarele tipuri de date cu caracter personal: Nume, e-mail, adresă, telefon, adresă IP etc.

Ne limităm la minimum necesar pentru îndeplinirea strict a obiectivelor propuse şi agreate cu dumneavoastră, prin negociere online sau un mecanism online care vă solicită în mod explicit acordul, aşa cum este prevăzut în Termeni şi condiţii.

Comentarii

Atunci când vizitaţi situl şi lăsaţi un comentariu, colectăm datele prezentate în formularul de comentarii şi de asemenea, adresa IP a vizitatorului precum şi şirul „user agent” al browserului, pentru a putea detecta SPAM-ul.

Un şir anonimizat creat din adresa dumneavoastră de mail (numit de asemenea „hash”) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosiţi. Politica de confidenţialitate a serviciului Gravatar, se află aici:

Privacy Policy

După aprobarea comentariului, imaginea de la profilul Gravatar devine vizibilă publicului, în contextul comentariului lăsat.

Media

Dacă încărcaţi imagini sau puneţi un link pe websitul nostru, este important să evitaţi să folosiţi imagini care care conţin incluse în ele date (EXIF şi GPS), deoarece vizitatorii pot descărca acele imagini şi extrage datele privitoare la locaţii din aceste imagini.

Formulare de contact

La data curentă evităm să folosim formulare de contact, prin urmare şi să colectăm, respectiv să stocăm date prin intermediul formularelor de contact.

Contactul cu noi se poate realiza deocamdată prin intermediul paginilor reţelei sociale Facebook respectiv prin intermediul adreselor de mail furnizate de noi, la cererea expres exprimată a dumneavoastră.

Cookie-uri

Dacă lăsaţi un comentariu pe situl nostru, puteţi opta să vă salvaţi datele într-un cookie. Acest tip de cookie, este necesar pentru confortul dumneavoastră, în sensul de a evita să completaţi toate datele de fiecare dată când doriţi să plasaţi un comentariu la un articol. Acest tip de cookie, are durată de persistenţă de un an.

Alte cookie folosite, se referă exclusiv la activităţile noastre legate de publicarea de conţinut şi se referă doar la datele noastre, fără a avea vreo legătură cu dumneavoastră. Ele pot figura ca fiind în uz, doar în mod excepţional, ca erori de server sau alte tipuri de posibile erori, fără vreo legătură cu noi şi situl nostru.

Conţinut inclus de pe alte situri

Articolele de pe acest sit conţin porţiuni de conţinut inclus (embedded) cum sunt video, imagini, adresele unor articole, etc. Conţinutul inclus de pe alte situri, se comportă exact la fel ca şi cum aţi vizita acele situri.

Aceste situri, pot colecta date cu privire la dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot include sisteme de urmărire (tracking) de la terţi şi pot să vă monitorizeze interacţiunile cu conţinutul inclus, dacă aveţi un cont şi sunteţi logat la acel cont, pe acel sit. De exemplu, Facebook sau altă reţea socială, pot desfăşura acest fel de activităţi de colectare de date.

Din acest motiv, căutăm să evităm pe cât posibil plasarea de astfel de conţinut, care să ne expună vizitatorii la acest risc, pe care îl considerăm inutil şi care ne incomodează prin consecinţele imposibil de gestionat de către noi.

Este motivul pentru care linkurile către anumite situri au fost făcute INACTIVE, ele având doar rolul de as furniza informaţia privitoare la o anumită resursă de pe internet, fără însă a permite interacţiunea dintre resursa respectivă şi situl nostru.

Analitice

La momentul actual, 05 ianuarie 2021, activitatea pe situl nostru se desfăşoară fără colectarea de date şi informaţii priovind traficul şi analiza traficului, deci colectarea de astfel de date, este zero, momentan.

Este posibil însă ca în timp, să fim interesaţi să aflăm informaţii legate de popularitatea sitului şi să folosim prin urmare, module dedicate de analiză de trafic.

Vom modifica termenii acestor prevederi în conformitate cu deciziile pe care le vom lua privind aceste condiţii şi versiunea acestui document, va fi actualizată corespunzător.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră.

În acest moment, datele dumneavoastră sunt nepartajate de noi, sunt prin urmare, exclusiv pentru uzul nostru şi pentru a putea să asigurăm mijloacele de comunicare cu cei interesaţi să comunice cu noi. Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege deci, datele sunt strict confidenţiale şi NEPARTAJATE cu orice terţă parte.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Dacă lăsaţi un comentariu, comentariul respectiv şi metadatele (datele asociate) sunt păstrate pe o perioadă nedefinită.

În acest fel, putem recunoaşte şi aproba comentarii ulterioare ale unor vizitatori regulaţi.

Ne rezervăm totuşi dreptul de a şterge datele personale ale celor cu care am interacţionat foarte rar, ocazional, pentru a evita dificultatea gestionării acestor informaţii.

În principiu însă, toate comentariile sunt supuse moderării.

Toţi utilizatorii (vizitatorii) îşi pot vedea, edita sau şterge datele personale în orice moment. Administratorii sitului, pot de asemenea să vadă şi să editeze aceste informaţii.

Ce drepturi aveţi privitor la datele dumneavoastră

Dacă lăsaţi comentarii pe acest sit sau solicitaţi un produs sau serviciu, puteţi solicita să primiţi un fişier exportat, conţinând datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră, incluzând aici orice alte date ne-aţi furnizat şi au fost stocate. Puteţi cere de asemenea ŞTERGEREA acestor date personale, cu excepţia acelor date pe care suntem obligaţi prin prevederi legale să le păstrăm, în scopuri administrative, legale sau de securitate.

Produsele şi serviciile oferite în secţiuneaGratuite„, sunt exceptate în totalitate de la colectarea oricăror date personale, putând fi accesate liber şi fără implicaţii de această natură.

Unde trimitem datele dumneavoastră

Comentariile vizitatorilor vor fi verificate printr-un serviciu automat de detecţie a SPAM (Akismet).

Politica de confidenţialitatea a Akismet, se găseşte aici:

https://akismet.com/privacy/

Informaţiile dumneavoastră de contact

Aceste date se colectează exclusiv în situaţiile când dumneavoastră doriţi să lăsaţi un comentariu sau solicitaţi o programare la o consultaţie, o sesiune de consiliere sau alt serviciu pe care îl solicitaţi, caz în care, colectăm acele date în funcţie de solicitarea dumneavoastră (tipul de solicitare) şi de necesităţile minimale implicate de furnizarea produsului sau serviciului în bune condiţii.

Informaţii adiţionale

Putem uneori solicita informaţii adiţionale (adresă fizică, telefon de contact), în cazul în care solicitaţi livrarea unor produse fizice, limitându-ne la strictul necesar furnizării produsului sau serviciului solicitat de către dumneavoastră.

Schimbul de date personale, se face pe o bază bilaterală, de reciprocitate, aceasta însemnând că şi noi vă vom oferi aceleaşi date pe care vi le solicităm, asigurând prin asta atât transparenţa cât şi onestitatea noastră.

Cum vă protejăm datele

Sit securizat (SSL)

Situl nostru este securizat în întregime şi chiar vă rugăm să verificaţi dacă în câmpul URL al browserului şirul începe cu „https://„, litera „s” semnificând „Securizat„.

IP dedicat

Pe lângă criptarea tuturor datelor care circulă pe situl nostru, folosim şi IP dedicat, care funcţionează ca un fel de act de identitate al sitului nostru.

Am ales această metodă de protecţie a datelor, pentru a preveni fraudele făcute în numele nostru. Asta înseamnă că putem fi detectaţi fără eroare în cazul în care apar probleme şi astfel şi noi şi autorităţile prevăzute prin lege, putem identifica aproape orice tentativă de furt de identitate a cuiva care intenţionează să se substituie nouă şi să desfăşoare activităţi frauduloase.

Pluginul anti-SPAM Akismet

De asemenea, folosim şi pluginul Akismet, pentru a preveni activităţile rău intenţionate, desfăşurate de anumite persoane care vizitează situl cu intenţii discutabile.

Evitarea folosirii linkurilor active

Întrucât foarte multe situri colectează date personale, am decis să evităm la maximum să folosim linkuri active, „clickable”, adică acelea pe care se poate face clic pentru a ajunge la situl sau resursa respectivă. Este singura modalitate la care avem acces, pentru a limita pe cât posibil colectarea datelor personale de către terţi, fără ştirea şi acordul dumneavoastră şi în egală măsură, fără ştirea şi acordul nostru.

Date schimbate cu terţi

Deşi ne străduim să evităm la maximum interacţiunea cu terţii care colectează date personale, există situaţii când acest lucru este imposibil de realizat, datorită modului în care funcţionează internetul.

Pentru a compensa acest dezavantaj, listăm aici serviciile pe care le folosim şi fiecare vizitator are obligaţia de a verifica politicile de confidenţialitate şi respectiv termenii şi condiţiile în care este oferit fiecare serviciu menţionat de noi aici, întrucât doar acolo îşi pot da sau retrage consimţământul privitor la cerinţele specifice ale terţilor respectivi, noi, nefiind în măsură să intervenim în respectivele situaţii.

Serviciile folosite de noi sunt:

GoDaddy, pentru domeniu:

https://www.godaddy.com/

MX Host, pentru hosting:

Acasa

Pachetul CMS WordPress:

Prima pagină

Akismet, anti-SPAM:

https://akismet.com/

Cerinţe legale de desecretizare a datelor

Potrivit prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor personale şi a legislaţiei conexe, avem obligaţia legală de a furniza datele de care dispunem şi orice informaţii deţinem, atunci când organele abilitate prin lege o solicită în mod oficial, conform prevederilor legii.

Detaliile se găsesc la:

https://www.dataprotection.ro/

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1620

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1425

Sursă imagine: https://zoso.ro/img/2020/08/justitia-oarba.jpg

Versiunea 1.0, 05-01-2021