Suflete Pereche: Comunicarea Telepatică

Compatibilitatea Energetică

Aşa cum spuneam în articolele „”Un blog de suflet„” şi respectiv „Suflete Pereche„, caracteristica principală, fundamentală, a celor două Entităţi cărora le spunem „Suflete Pereche„, constă în COMPATIBILITATEA ENERGETICĂ foarte ridicată.

Ce înseamnă asta, din punct de vedere practic şi ce semnificaţie importantă are pentru tine?

Semnificaţia importantă constă în faptul că, CORPUL TĂU ENERGETIC şi al Sufletului tău Pereche, SUNT COMPLEMENTARE.

Ca să înţelegi ce înseamnă asta, gândeşte-te la doi magneţi care sunt aşezaţi cu polii opuşi unul în apropierea celuilalt.

Ce se petrece? Se atrag. Mai mult decât atât: atât timp cât lăsăm cei doi magneţi lipiţi în acest fel, ei se comportă ca şi cum ar fi un singur magnet, care are în continuare tot un singur pol „Nord” şi unul „Sud”. Diferenţa între cele două situaţii, se poate măsura şi se reflectă în INTENSITATEA CÂMPULUI MAGNETIC generat de ansamblul celor doi magneţi.

Ceva similar se petrece şi între două Suflete Pereche: se atrag şi, ÎN MOD NATURAL, devin UN ÎNTREG.

Desigur, am simplificat foarte mult, deoarece în fapt, procesul armonizării este unul lung şi dificil şi de multe ori, plin de multe dificultăţi şi peripeţii.

Fără a intra în amănunte care tind să se întindă pe nenumărate pagini, precizez doar că ARMONIZAREA ESTE UN PROCES şi el produce efecte serioase, DOAR DACĂ ESTE CONDUS CONŞTIENT, prin efortul continuu şi susţinut al ambilor parteneri. Altfel, se ajunge la acelaşi rezultat ca în orice alt cuplu: separarea. De ce se ajunge la asta, e o poveste foarte lungă şi vom continua să adăugăm câte puţin, atât aici pe blog, cât şi în cursul video de pe YouTube.

Corpul Emoţional

Ce este Corpul Emoţional?

 

Simplificând foarte mult, Corpul Emoţional, este SUMA TUTUROR SEMNALELOR INTERNE ŞI EXTERNE, DE NATURA EMOŢIILOR ŞI A INTERPRETĂRILOR INTERIOARE ALE ACESTORA.

Pentru mai multe detalii privind Emoţiile şi codificarea biochimică a acestora, îţi recomand să vizionezi cursurile video publicate anterior, în mod special „Cursul 11 – Emoţiile„, „Cursul 12 – Emoţiile şi Creierul Limbic„, „C-22 Vibraţiile Fundamentale – Descrierea” (ambele părţi).

Trec deci peste detalii, le găseşti în cursurile video.

Corpul Emoţional, putem spune că este unul din „straturile” importante ale Corpului Energetic, sub rezerva faptului că, această diferenţiere, o facem doar pentru a putea înţelege că există un set de caracteristici speciale ale Corpului Energetic, caracteristici care se încadrează în categoria „EMOŢII” şi respectiv FENOMENE PARTICULARE, care ţin de COMUNICAREA PRIN LIMBAJUL EMOŢIILOR.

Este important de înţeles faptul că distincţia, are exclusiv rolul de a uşura lucrul cu o categorie de fenomene şi procese mai restrânsă şi că, în fapt, există UN SINGUR CORP, un singur ÎNTREG, care are comportamente diferite, funcţie de o multitudine de variabile, adică: factori de mediu care se modifică continuu.

Iată câteva exemple: culoare, lumină, intensitate luminoasă, căldură, umiditate, densitate, magnetism, electricitate statică, concentraţie, proximitate, volum, altitudine, masă, etc.).

Prin urmare, când ne gândim la „Corpul meu Emoţional„, de fapt, ne gândim la acelaşi Corp Energetic, dar la un spectru foarte îngust de semnale pe care le primeşte şi le trimite şi anume, EMOŢIILE, fără ca asta să însemne de fapt că acestea sunt singurele semnale.

Am putea spune formal că le „izolăm”, pentru a le putea studia „la microscop”, adică, pentru a aloca în mod conştient, o atenţie mărită acestui tip particular de semnale.

Telepatia: Limbajul emoţiilor

Ceea ce mi se pare straniu este că sunt cohorte de oameni care vorbesc despre Telepatie, fără să aibă măcar noţiuni elementare despre SEMANTICĂ! Ce să mai vorbim despre TELEPATIE, ca limbaj de comunicare?

Hai deci să clarificăm cum stau lucrurile cu termenul TELEPATIE:

Termenul este preluat din limba greacă şi este format din două cuvinte alipite: prefixul TELE = DISTANŢĂ şi PATHOS = EMOŢIE.

Aşadar, TELEPATIE = TRANSMITEREA EMOŢIILOR LA DISTANŢĂ.

Există din nefericire fizicieni cu doctorate, care confundă EMOŢIILE CU GÂNDURILE şi afirmă sus şi tare că Telepatia este „Transmiterea gândurilor la distanţă”, ceea ce este un fals grosolan. Gândurile, au o frecvenţă de vibraţie de triliarde de ori mai mare decât frecvenţa emoţiilor. Gândurile, sunt ceea ce religiile lumii numesc „LOGOSUL PRIMAR”, sau „VIBRAŢIA PRIMORDIALĂ”.

Mai este o confuzie care se face, tot referitor la Telepatie şi transmiterea gândurilor: TRANSMITEREA IDEILOR LA DISTANŢĂ. Ideile, sunt acel tip de semnale care circulă în DIENCEFAL şi de la Diencefal la Creierul Limbic, respectiv Creierul Reptilian şi în literatura esoterică sunt numite FORME-GÂND.
Prin urmare, IDEILE sau FORMELE-GÂND, sunt un limbaj individual, unic, al fiecărui om în parte. Sar peste detalii deoarece este enorm de mult de spus şi mă depărtez prea mult de tema articolului.

Ca să închei acest subcapitol, repet: Telepatia reprezintă procesul de COMUNICARE ÎN LIMBAJUL EMOŢIILOR.

Sufletele Pereche şi Telepatia

Desigur, după ce ţi-am spus în articolul precedent că suntem oameni obişnuiţi şi că e nevoie de multă muncă pentru a valorifica COMPATIBILITATEA ENERGETICĂ NATIVĂ dintre noi, te întrebi „La ce bun, dacă e atâta muncă?

Avantajul cel mai mare al Sufletelor Pereche, constă în APTITUDINEA NATIVĂ DE A COMUNICA TELEPATIC.

Durează exagerat de mult să detaliez „de-a fir a păr”, ce înseamnă „COMUNICARE TELEPATICĂ„.

Voi prezenta aşadar, doar esenţialul:

    • Conştientizarea emoţiilor. Sufletele Pereche, fiind acordate în mod natural, conştientizează mult mai rapid emoţiile prin care trec;
    • Barierele raţionale. Datorită compatibilităţii energetice ridicate, ei sunt mult mai disponibili în a îşi comunica emoţiile şi trăirile interioare. Asta ajută enorm la STABILIREA UNUI LIMBAJ COMUN AL EMOŢIILOR;
    • Empatia. Sufletele Pereche, sunt EMPATICE prin construcţie, EMPATIA fiind procesul de transmitere a emoţiilor la mică distanţă. Altfel formulat, REZONEAZĂ SPONTAN, INSTANTANEU şi ÎŞI PERCEP EMOŢIILE RECIPROC, mai ales când ŞTIU că sunt Suflete Pereche, deoarece atunci ei sunt atenţi la EMOŢIILE PROPRII şi la efectul pe care îl produc acestea asupra lor şi asupra partenerului. De aici, treptat, se dezvoltă COMPASIUNEA, care este capacitatea de a înţelege Realitatea Interioară a celuilalt. Empatia şi exerciţiile de conştientizare a emoţiilor, sunt antrenamentul de bază pentru COMUNICAREA TELEPATICĂ.
    • Sprijinul reciproc. Deşi sprijinirea reciprocă în plan emoţional este o aptitudine care se dezvoltă în timp, cei doi încep SĂ SIMTĂ când celălalt „are bateriile descărcate” şi acţionează astfel încât „să-şi încarce bateriile„, întrucât ŞTIE despre ce este vorba şi ŞTIE că o poate face, aşa cum ŞTIE că dacă „leneveşte”, deficitul energetic se trasnsmite destul de rapid şi va suferi el însuşi de pe urma stării respective. E mult mai mult de spus, dar consider că am prezentat esenţialul. Repet, subliniez, Sufletele Pereche, sunt în REZONANŢĂ şi formează UN ÎNTREG ENERGETIC. Pe cale de consecinţă, este IMPERIOS NECESAR SĂ CONŞTIENTIZEZE că funcţionează ca un ÎNTREG, că o suferinţă a celuilalt se poartă de către amândoi şi prin urmare, pentru a scurta suferinţa, e necesar să contribuie AMÂNDOI, adică SĂ MUNCEASCĂ ÎMPREUNĂ.
    • Grija pentru aproapele. Alt aspect critic, mai ales acum, ca urmare a ceea ce se petrece în lume: GRIJA PENTRU APROAPELE. Sufletele Pereche, mai ales cele care au reuşit să CONŞTIENTIZEZE faptul că sunt Suflete Pereche, pot contribui enorm la îmbunătăţirea situaţiei în lume, prin simpla lor existenţă, atât timp cât continuă să lucreze pentru ei înşişi şi pentru dezvoltarea relaţiei lor în plan energetic şi spiritual. Explicaţia constă în faptul că Sufletele Pereche sunt în REZONANŢĂ CUANTICĂ (= QUANTUM ENTANGLEMENT) ceea ce conduce la amplificarea stării de armonie şi la transmiterea acestei stări, prin UNDE TELEPATICE, unde care se propagă INSTANTANEU, indiferent de mediul de propagare, de distanţă şi de alte aspecte legate de fizica solidelor, lichidelor, a căldurii şi a gazelor. Sunt deja mai bine de 50 de ani de când fac astfel de experimente şi observaţii, deci vorbesc din propria experienţă şi desigur, din experienţa comună, dezvoltată cu Monica în cei 12 ani de experimente de comunicare telepatică.

Concluzie

Comunicarea Telepatică, este până la urmă UN LIMBAJ. Este un limbaj CÂT SE POATE DE ŞTIINŢIFIC. Toată problema se rezumă la A ÎNVĂŢA ACEASTĂ ŞTIINŢĂ.

O a doua mare problemă, mai mare decât prima însă, este SĂ NE DEZVĂŢĂM de toate poveştile fără cap şi fără coadă cu şi despre Telepatie, iscate din IGNORANŢĂ, din FRICĂ şi din dorinţa absurdă, compulsivă, de a domina prin frică, ceea ce reprezintă caracteristici ale primului nivel de Conştienţă: LUPTĂ SAU FUGI.

Toate gândurile bune, cu drag, Şerban