W. B. Yeates: Veşmintele raiului

 

Astăzi, vreau să îţi ofer o poezie care pe mine m-a marcat profund, prin ultimele trei versuri şi, în mod particular, ultimul vers. E mai valabil astăzi, ca oricând de când a fost scris!

 

„Păşeşte delicat deoarece păşeşti pe visele mele.”

Tread softly because you tread on my dreams.

 

Veşmintele Raiului

De-aş avea veşmintele brodate ale raiului

Făurite cu lumină aurie şi argintie,

Albastrele şi crepuscularele şi întunecatele veşminte

Ale nopţii şi ale luminii şi semiîntunericului,

Aş risipi veşmintele sub picioarele tale:

Dar eu, sărac fiind, am doar visele mele;

Mi-am risipit visele sub picioarele tale;

Păşeşte delicat, deoarece păşeşti pe visele mele.

[Traducere: Şerban Stănescu]

Cloths of Heaven

Had I the heavens’ embroidered cloths,

Enwrought with golden and silver light,

The blue and the dim and the dark cloths

Of night and light and the half-light,

I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet;

Tread softly, because you tread on my dreams.

[William Butler Yeats]

Am inclus acest articol şi la „Personale” şi la „Despre…”, pentru simplul motiv că, acest blog, „Suflete Pereche”, este expresia acestor versuri:

 

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet;

Tread softly, because you tread on my dreams.

 

Sursă imagine: https://www.pinterest.com/pin/739716307530455374/